Bijenvereniging Kampen eo


Welkom

Welkom op de website van Bijenvereniging Kampen en omstreken. Het doel van onze vereniging is het bevorderen van de imkerij in de breedste zin van het woord. De vereniging zet zich in voor de promotie van de imkerij, het verspreiden van kennis rondom het imkeren, het verbeteren van de dracht (voedselplanten en –bomen voor honingbijen en andere bestuivende insecten) en biedt ondersteuning aan imkers. We zijn actief in Kampen, Ijsselmuiden, Grafhorst, Wilsum,
's Heerenbroek, Zalk, Kamperveen, Kampereiland, Hasselt en Genemuiden.

Deze doelstelling proberen we te bereiken door het organiseren van cursussen en lezingen, het begeleiden van beginnende imkers, het bezoeken van natuurmarkten e.d., het geven van voorlichting op scholen en het bijhouden van onze website.

HOORNAAR 24-04-2024

As woensdag zullen de leden van de vereniging lokkastjes gaan maken voor de Aziatische Hoornaar. Als u vragen hebt over de hoornaar bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U kunt u vragen ook kwijt bij ons contact mailadres.

Hieronder vindt u het persbericht die wij uitgestuurd hebben naar de locale media:

Kampen, 19 april 2024

De Bijenvereniging Kampen gaat aanstaande woensdagavond om 19.00 uur aan de Industrieweg 11, lokkastjes maken om de opkomst van de Aziatische hoornaar tegen te gaan. Deze actie is onderdeel van een bredere inspanning om de bijenpopulatie te beschermen tegen deze invasieve soort.

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina), ook wel bekend als de Aziatische reuzenhoornaar, vormt een groeiende bedreiging voor de inheemse bijenpopulaties in Nederland. Deze agressieve roofdieren kunnen grote schade aanrichten aan bijenkolonies en vormen daarmee een direct gevaar voor de biodiversiteit en de voedselvoorziening.

De opkomst van de Aziatische hoornaar in Nederland baart deskundigen zorgen. Deze soort staat erom bekend bijen te vangen en hun larven te voeden, wat kan leiden tot aanzienlijke verliezen binnen bijenpopulaties. Bovendien kan de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar een negatieve invloed hebben op andere insecten en kleine dieren in het ecosysteem.

De Bijenvereniging Kampen roept daarom op tot actie en moedigt haar leden aan om deel te nemen aan het maken van lokkastjes om de Aziatische hoornaar te vangen. Deze lokkastjes maken gebruik van speciale lokstoffen om de hoornaar aan te trekken en te vangen, waardoor de populatie onder controle kan worden gehouden en verdere schade aan (wilde) bijen kan worden voorkomen.

Het bestuur van de Bijenvereniging Kampen nodigt geïnteresseerden uit om aanwezig te zijn om vragen te stellen en kennis op te doen over de hoornaar. Samen kunnen we onze inheemse bijen beschermen tegen de dreiging van de Aziatische hoornaar en streven naar een gezond en evenwichtig ecosysteem.

Lezers die menen een Aziatische hoornaar te hebben gezien, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de Bijenvereniging Kampen via de website www.bijenverenigingkampen.nl. Meer informatie over het herkennen van een Aziatische hoornaar is beschikbaar op www.bijenhouders.nl/themas/aziatische-hoornaar/.

Voor meer informatie en aanmeldingen voor de activiteit, kunt u contact opnemen met de Bijenvereniging Kampen via de website.